Gå vidare till

Rädda fler liv – tillsammans

Vårt uppdrag:

Bidra till att rädda liv


Vår vision:

Ingen ska behöva dö eller bli funktionshindrad till följd av förlossning, plötslig sjukdom eller trauma.


Vårt mål:

År 2020 ska vi bidra till att rädda 500 000 liv om året.

Innovation med fokus på effekt

Laerdal har fått stort inflytande genom att gynna forskning och arbetsmetoder som stöder våra grundläggande forskningsprinciper, som Utstein-formeln för överlevnad, överlevnadskedjan och inlärningscirkeln.

Vi använder oss av vetenskapligt etablerad kunskap för att utveckla och kontinuerligt förbättra vår produkt och våra servicelösningar. Vi anser att vi får störst effekt i vår strävan att bidra till att rädda liv genom våra insatser för mer effektiv utbildning och lokal implementering.

Ett delat åtagande

Welcome back

Your session timed out whilst you were away. Do you want to continue signed in?

Continue Sign Out